Spolek Neformálních umělců Camelquerque - Autoři
Nacházíte se na stránce: Autoři

Autoři

Kűhnmund David

(* 1985) Poezii se věnuje od svých sedmnácti let. Studoval Mezinárodní konzervatoř Praha - obor herectví. Své texty publikoval v literárním týdeníku Obrys-Kmen, v almanachu dnes již neexistující literární kavárny Obratník a již zaniklém webu Tramvaje na černo. S pomocí přátel vydal v roce svojí prvotinu Smělá Ústa, kterou následuje v roce 2017 právě tato sbírka Má Cesta. Svými články přispíval do  hudebních  měsíčníků Full Moon a Rock and Pop. Jako performer a zpěvák se účastní různých kulturních událostí. Je členem akustického Dua Rivotril.

http://2013.unitedislands.cz/interpret/open-mike…

Lehkoživ Radek

(*1975) český básník z Kroměříži. V průběho života vystřídal několik zaměstnání, jako např. uklizeč a výběrčí vstupného na kulturní akce v Hospodě u Vystřelenýho oka na Žižkově, průzkumník a čistič podzemní vody, průvodce lůžkových vozů, dispečer jídelních a lůžkových vozů, prodavač skandinávského nábytku, sociální pracovník, terénní pracovník a vedoucí noclehárny pro osoby bez přístřeší v neziskové organizaci, sociální kurátor, manažer prevence kriminality, poradce pro národnostní menšiny, koordinátor komunitního plánování sociálních služeb, koordinátor protidrogové prevence, vychovatel ve věznici, probační úředník, vedoucí oddělení sociální prevence a dnes opět sociální kurátor a koordinátor protidrogové prevence. Mimoto je předsedou občanského sdružení Literární vysočina, hlavního organizátora Festivalu literární vysočina a dalších kulturních akcí. Mimo to, že je autorem tří vlastních dětí (Anežka, Julie, Jan), je rovněž autorem několika básnických sbírek, a to jak samizdatných (A srdce bylo na poplach, r. 1999; Trpaslík, múza a jiná lůza, r. 2002), tak oficiálních Teatrálium, r. 2005, Příšeří se, r. 2009, Tanga, r. 2013, A mrdne-li mi, r. 215) - vydalo nakladatelství Marek Belza).

https://www.facebook.com/lehkoziv

Ludvík Gordon Zbyněk

(*1961) Básník Brandýsa nad Labem. V roce 1986 se seznámil s kruhem mladých autorů, kteří si začali říkat Skupina XXVI. Pracoval v různých profesích a zaměstnáních stejně jak už to u spisovatelů a básníků bývá.

http://www.zlgordon.estranky.cz/

Malijevský Igor

(*1970) Básník, publicista a fotograf vystudoval teoretickou fyziku na Matematicko-fyzikální fakultě University Karlovy, souběžně studoval filosofii. Poté se živil jako správce sítě, vyučoval fyziku a tvůrčí fotografii na základní škole, pracoval jako redaktor Literárních novin. S Jaroslavem Rudišem uvádí úspěšný literární kabaret EKG v pražské Arše.

http://www.malijevsky.com/

Merild Paul

(*1978) Vlastním jménem Pavel Maloš. Narozen před mnoha lety v nemocnici Československo-sovětského přátelství. Renezanční člověk – básník, textař, písničkář, dramatik, režisér, herec, moderátor, animátor workshopů a kouzelník. Je vyučený řezník, stejně jako Antonín Dvořák.

http://www.paulmerild.com/

Míka Tomáš

(*1959) Pražský básník, prozaik, publicista a překladatel. Vystudoval český a anglický jazyk na Filosofické fakultě University Karlovy, později vyučoval angličtinu, od konce 80. let se věnuje překladům (do češtiny převedl mj. díla Johna Bunyana, Jamese Hogga, Washingtona Irvinga a Samuela Becketta). V 80. a 90. letech psal texty a hrál na saxofon v řadě hudebních formací.

http://www.mikatomas.com/