Nacházíte se na stránce: Autoři

Autoři

Janele z Liků

(*1984) Vystudovala pedagogickou fakultu v Olomouci. Pracuje v diagnostickém zařízení pro děti-cizince. Její básně vyšly v několika almanaších knihoven, na literárních serverech, ale i časopisecky v Psím víně. Haluzi, Tvaru a Dnu. Získala několik literárních cen (Literární cena Vladimíra Vokolka 2006, 2007 – 1. místo v kategorii poezie 19-24 let, Literární cena rektora Univerzity Palackého 2007, 2008 aj.). Zaujala na Slam poetry v rámci Colours of Ostrava nebo na Noci básníků v proslulé olomoucké UG osvěžovně – Ponorce.

http://spisovatele.upol.cz/janele-z-liku-vl-jm…

Janota Vít

(*1970) Básník a překladatel. Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu University Karlovy (obor fyzika molekulárních struktur), kde následně dva roky působil jako odborný asistent. Dnes pracuje jako programátor a internetový grafik. Žije v Praze.

https://www.databazeknih.cz/autori/vit-janota…

Kaczmar Anka

       Česko polská básnířka Anna Kaczmarská je s poezií, literaturou a výtvarnem spojená už od dětství, kdy velice pečlivě vnímala tvorbu svého dědečka a tatínka. Životní cestu, jak to obvykle bývá ji poupravil osud tím, že se přestěhovala z Polska do Prahy. V Praze vystudovala gymnázium a později také Karlovu Univerzitu. Velice ráda bedlivě naslouchá textům od českých i polských autorů a všechny zajímavé postřehy si zapisuje. Anna je také výborná kolážistka a absolvovala i několik výstav. V obrazech a kolážích opět představuje svoje pocity, které se kolikrát sdělují slovy hůř. Vlastním nákladem (samizdatově) v roce 2007 vznikla sbírka básní (Chwile) – "Okamžiky". V roce 2014 vychází sborník tvůrců z Těšínska pod názvem "Píšu protože jsem". (Piszę bo jestem), básníků sdružených kolem polského klubu v Praze. V roce 2015 vydala sbírku Hořící mrholení (Kłujący puch). V současné době pracuje na nové sbírce.

Kars Ota

Letenský bohém i podnikatel, Iggy Pop české poezie a autor sbírky Smrtelná hodina Patetická utrpení lásky Obscénní pohyby básní.

http://www.otakars.cz/

Komorous Jaromír

(*13.5.1951 - † 26.11.2017)  Básník, textař, hudebník a publicista, jenž psal recenze i pro pořad V rámci bez obrazu. Jezdil vždy autobusem i se svou holí až z Plzně. Autor pěti básnických sbírek z nichž poslední "S andělíčkem v dlani" vydal u nakladatelství Nava v roce 2016.

https://www.nakladatelstvicas.cz/autor/jaromir…

Kučera Jarda

(*1956) Prodělal velmi dlouhou řadu zaměstnání, živí se jako překladatel. Psát začal v roce 1999. Napsal sbírky básní V týdenních jeslích, Naše sirotčince, Ploty blázinců, Valdice a Cestou k hřbitovu, které ale nevydal. Avšak vydal sbírku "Básník na útěku". Většinou své texty čte zády k publiku. Některé jeho básně a povídky publikoval J. E. Frič v měsíčníku Uši a vítr. Zúčastnil se celé řady veřejných čtení. Žije na Kazíně u Berounky. Půl kilometru od jeho baráku začínají brdské lesy, dole teče Berounka. Na hrobečku bude mít napsáno: a tu leží básník jenž o na nose furunklu svém své básně psal leč se závistí nepočítal světa

http://www.prahamestoliteratury.cz/cz/udalosti…

Kűhnmund David

(* 1985) Poezii se věnuje od svých sedmnácti let. Studoval Mezinárodní konzervatoř Praha - obor herectví. Své texty publikoval v literárním týdeníku Obrys-Kmen, v almanachu dnes již neexistující literární kavárny Obratník a již zaniklém webu Tramvaje na černo. S pomocí přátel vydal v roce svojí prvotinu Smělá Ústa, kterou následuje v roce 2017 právě tato sbírka Má Cesta. Svými články přispíval do  hudebních  měsíčníků Full Moon a Rock and Pop. Jako performer a zpěvák se účastní různých kulturních událostí. Je členem akustického Dua Rivotril.

http://2013.unitedislands.cz/interpret/open-mike…

Lehkoživ Radek

(*1975) český básník z Kroměříži. V průběho života vystřídal několik zaměstnání, jako např. uklizeč a výběrčí vstupného na kulturní akce v Hospodě u Vystřelenýho oka na Žižkově, průzkumník a čistič podzemní vody, průvodce lůžkových vozů, dispečer jídelních a lůžkových vozů, prodavač skandinávského nábytku, sociální pracovník, terénní pracovník a vedoucí noclehárny pro osoby bez přístřeší v neziskové organizaci, sociální kurátor, manažer prevence kriminality, poradce pro národnostní menšiny, koordinátor komunitního plánování sociálních služeb, koordinátor protidrogové prevence, vychovatel ve věznici, probační úředník, vedoucí oddělení sociální prevence a dnes opět sociální kurátor a koordinátor protidrogové prevence. Mimoto je předsedou občanského sdružení Literární vysočina, hlavního organizátora Festivalu literární vysočina a dalších kulturních akcí. Mimo to, že je autorem tří vlastních dětí (Anežka, Julie, Jan), je rovněž autorem několika básnických sbírek, a to jak samizdatných (A srdce bylo na poplach, r. 1999; Trpaslík, múza a jiná lůza, r. 2002), tak oficiálních Teatrálium, r. 2005, Příšeří se, r. 2009, Tanga, r. 2013, A mrdne-li mi, r. 215) - vydalo nakladatelství Marek Belza).

https://www.facebook.com/lehkoziv