Nacházíte se na stránce: Autoři

Autoři

Klein Tomáš Míka

Básník, prozaik, příležitostný publicista. Knižně vydal zápisky o pobytu v USA Otherside (2008), komponovaný výbor z básní a drobných próz Ostatky (2014), sbírku inspirovanou prostředím dětského domova Cikánov (2017, v roce 2018 zpracována pro rozhlas) a koláž básní, zápisků a próz Protější svahy (2021). Řada textů zůstává v rukopisech, mezi nimi například novela Celou noc jsem tehdy šel či deníkový cyklus nazvaný Noci, dny. V současnosti dokončuje rukopis sbírky Lesk sazí.

S rodinou žije ve městě Sedlec-Prčice. Učí na gymnáziu v Táboře češtinu a společenské vědy. V roce 2020 získal ocenění Zlatý Ámos pro nejoblíbenějšího učitele ČR. Nejraději se potuluje po svazích takzvané Čertovy hrbatiny, vysedává v místních hospodách a zase se potuluje.

https://www.dauphin.cz/search.html?searchstr=Mo…

Komorous Jaromír

(*13.5.1951 - † 26.11.2017)  Básník, textař, hudebník a publicista, jenž psal recenze i pro pořad V rámci bez obrazu. Jezdil vždy autobusem i se svou holí až z Plzně. Autor pěti básnických sbírek z nichž poslední "S andělíčkem v dlani" vydal u nakladatelství Nava v roce 2016.

https://www.nakladatelstvicas.cz/autor/jaromir…

Koupil Miroslav

(*1956) třebíčský experimentální básník, výtvarník a performer. Vytváří kaligramy, je autorem morseogramů, píše experimentální, nonsensovou a vratnou poezii, rozvíjí tradice české literární grotesky. Navazuje na tvorbu rakouského básníka Ernsta Jandla. Svá díla na výstavách obohacuje performancemi pohybové nonsensové poezie založené na modulaci hlasu a precizním skloubení mimiky a pohybu těla. Výbor z díla: Tanec Techtlemechtle, Groteskavárna, Ovšemže o všem, TěpzamaT, Mašmiššiny. 

https://www.databazeknih.cz/vydane-knihy/miroslav…

Kučera Jarda

(*1956) Prodělal velmi dlouhou řadu zaměstnání, živí se jako překladatel. Psát začal v roce 1999. Napsal sbírky básní V týdenních jeslích, Naše sirotčince, Ploty blázinců, Valdice a Cestou k hřbitovu, které ale nevydal. Avšak vydal sbírku "Básník na útěku". Většinou své texty čte zády k publiku. Některé jeho básně a povídky publikoval J. E. Frič v měsíčníku Uši a vítr. Zúčastnil se celé řady veřejných čtení. Žije na Kazíně u Berounky. Půl kilometru od jeho baráku začínají brdské lesy, dole teče Berounka. Na hrobečku bude mít napsáno: a tu leží básník jenž o na nose furunklu svém své básně psal leč se závistí nepočítal světa

http://www.prahamestoliteratury.cz/cz/udalosti…

Kűhnmund David

(* 1985) Poezii se věnuje od svých sedmnácti let. Studoval Mezinárodní konzervatoř Praha - obor herectví. Své texty publikoval v literárním týdeníku Obrys-Kmen, v almanachu dnes již neexistující literární kavárny Obratník a již zaniklém webu Tramvaje na černo. S pomocí přátel vydal v roce svojí prvotinu Smělá Ústa, kterou následuje v roce 2017 právě tato sbírka Má Cesta. Svými články přispíval do  hudebních  měsíčníků Full Moon a Rock and Pop. Jako performer a zpěvák se účastní různých kulturních událostí. Je členem akustického Dua Rivotril.

http://2013.unitedislands.cz/interpret/open-mike…

Laufrová Alena

(*1952) narozena v Praze, kde studovala na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Věnuje se volné grafice, kresbě, koláži a autorské knize, recykluje karton a tvoří „básně z kartonu“. Je členkou Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR. Od mládí píše verše, v roce 2016 vyšel výbor z její básnické tvorby doprovázený grafikami a kresbami spolužáka Karla Demela pod názvem Dvojí záznam. Kurátoruje výstavy v kavárně Jericho v Praze a hraje dokumentární divadlo.

https://esgalerie.cz/project/laufrova-alena/

Lehkoživ Radek

(*1975) český básník z Kroměříži. V průběho života vystřídal několik zaměstnání, jako např. uklizeč a výběrčí vstupného na kulturní akce v Hospodě u Vystřelenýho oka na Žižkově, průzkumník a čistič podzemní vody, průvodce lůžkových vozů, dispečer jídelních a lůžkových vozů, prodavač skandinávského nábytku, sociální pracovník, terénní pracovník a vedoucí noclehárny pro osoby bez přístřeší v neziskové organizaci, sociální kurátor, manažer prevence kriminality, poradce pro národnostní menšiny, koordinátor komunitního plánování sociálních služeb, koordinátor protidrogové prevence, vychovatel ve věznici, probační úředník, vedoucí oddělení sociální prevence a dnes opět sociální kurátor a koordinátor protidrogové prevence. Mimoto je předsedou občanského sdružení Literární vysočina, hlavního organizátora Festivalu literární vysočina a dalších kulturních akcí. Mimo to, že je autorem tří vlastních dětí (Anežka, Julie, Jan), je rovněž autorem několika básnických sbírek, a to jak samizdatných (A srdce bylo na poplach, r. 1999; Trpaslík, múza a jiná lůza, r. 2002), tak oficiálních Teatrálium, r. 2005, Příšeří se, r. 2009, Tanga, r. 2013, A mrdne-li mi, r. 215) - vydalo nakladatelství Marek Belza).

https://www.facebook.com/lehkoziv

Linhart Ondřej

(*1975) Performer a průvodce pořadů Poezie Mezi Řádky a Poezie na Petříně. Pod režijní taktovkou Michala Stehlíka v letech 2007-2009 uváděl básnické osobnosti v pořadu V rámci bez obrazu v divadle Viola. 

https://soundcloud.com/ondrus-double

Ludvík Gordon Zbyněk

(*1961) Básník Brandýsa nad Labem. V roce 1986 se seznámil s kruhem mladých autorů, kteří si začali říkat Skupina XXVI. Pracoval v různých profesích a zaměstnáních stejně jak už to u spisovatelů a básníků bývá.

http://www.zlgordon.estranky.cz/