Nacházíte se na stránce: Projekty / Tournay Královny Poezie

Tournay Královny Poezie

Z HISTORIE TURNAYE:

    Turnay začal pořádati Básník Ticho jako básnickou parafrázi gotického turnaje, kde se básníci utkávají dřevci, meči a rapíry, a proto byly vytvořeny básnické analogie, třeba milostná poezie - luk, sonet - kord, kramářská píseň - dýka atd...První Turnaj se odehrál ještě na Miladě (která po vzoru západní Evropy tvořila avantgardní kulturní centrálu) v roce 2002, za improvizovaných podmínek, kdy o vítězi rozhodovalo publikum, které hlasovalo vlašskými ořechy (tournay se konal na podzim). Pravidelnější rámec získal Turnaj básníkú až v roce 2008, který se konal v Řetězové, o vítězi rozhodovaly královny a vítězem se stal Vít Kremlička.
https://babylonrevue.cz/tournay-kralovny-poesie-2017/

[Tournay-Ticho2016.JPG]

DEKRET KRÁLOVNY RADOVANY

„O básnickém umění“

Sepsáno v měsíci listopadu k příležitosti básnického klání

„Tournay Královny Poezie“, LP 2018

Velectěné poetky,

ctihodní bardi slov,
přítomní dvořané!

    Setkáváme se v čase, kdy smíme opěvovat velikost a rozmanitost života. Díky tomu se setkáváme s veličinami, které hýbou naší myslí a vzbuzují city v srdci. Čerpáme ze studnice moudrosti a krásy. Košatíme větve na stromu života, které přinášejí květy a ty pak své plody.

    Úděl básníka jest nelehký – chceme na něm, aby nám pohled na onen košatý strom poskytoval. Aby ve tvůrčí svobodě, přitom poctivě a svědomitě, vyjadřoval krásným uměním novou skutečnost. Aby pozvedal lidské duše do sfér, které stojí za hranicí všedního života – a přece s ním souvisely.

    Skutečný básník se nebrání pravdě, ani zranění krásou. Vaše poslání, opakuji, jest nelehké. Přeji Vám mnoho odvahy, abyste dokázali plody vašeho snažení přinést jako vzácný dar. Bojujte čestně; nepředkládejte uším královským slova falešná a křivá, nýbrž slova pravdivá, krásná. Jedině tato jsou na našem dvoře vítána.